potatoes, brambory, pommes de terre, kartoffeln, aardappelen, patatas, krompir

kartoffeln, krompir, brambory, potatoes, patatas, pommes de terre, aardappelen

krompir, potatoes, pommes de terre, brambory, aardappelen, kartoffeln, patatas

patatas, krompir, brambory, potatoes, kartoffeln, aardappelen, pommes de terre

brambory, krompir, pommes de terre, patatas, kartoffeln, potatoes, aardappelen

Javni zavodi

S 30.12.2012 so začele veljati spremembe na področju javnega naročanja. Spremil se je tudi 14. člen tega zakona, ki pravi:
Naročnik lahko iz postopka javnega naročanja izloči enega ali več sklopov, če:

- predstavljajo izločeni sklopi največ 20 % vseh sklopov;
- je skupna vrednost izločenih sklopov manj kot 80.000 EUR (blago, storitve) oziroma 1 mio EUR (gradnje).

S tem ukrepom je omogočen dostop do javnih zavodov tudi manjšim proizvajalcem hrane in živil. Javni zavodi in potrošniki se vedno bolj zavedajo pomena lokalno pridelane kakovostne hrane, zato tudi njihovo povpraševanje po tovrstni hrani narašča, kar kaže na to, da se v Sloveniji dogajajo veliki premiki v razmišljanju in vedenju ljudi, ki so prepoznali in cenijo kakovost slovenske hrane, in zato zavodi tudi v vse večji meri vključujejo lokalne pridelovalce in lokalno pridelano hrano.

V okviru kratkih dobavnih verig sodelujemo že z naslednjimi javnimi zavodi:
- Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci
- Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica
- Osnovna šola Odranci
- Osnovna šola Beltinci
- Osnovna šola Bakovci
- Dvojezična osnovna šola II. Lendava
- Osnovna šola Razkrižje
- Osnovna šola Velika Polana
- Vrtci Lendava
- Dom starejših Rakičan
- Dijaški dom Murska Sobota
- Osnovna šola I. Murska Sobota

Želite, da se na tem seznamu znajde tudi vaš javni zavod? Prispevajte k promociji dobre in kakovostne lokalne hrane ter nas kontaktirajte za podrobne informacije.

E-mail: info@kmetija-kolenko.si
Mobitel: 031-475-206 (Matej)